Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Harizmas
 
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Harizmas
23.01.2016 13:25
"No dažiem Bībeles tekstiem, Koncila mācības un citiem Svētā Krēsla dokumentiem, kā arī no teoloģiskiem pētījumiem izriet skatījums uz harizmām kā uz īpašām, neparastām vai ikdienišķākām Svētā Gara dāvanām, ar kuru palīdzību Svētais Gars ticīgos - priesterus un lajus - padara spējīgus uzņemties dažādus darbus un pienākumus Baznīcas kopienas vai dažu tās locekļu labumam. Tātad harizmas ir dāvanas kopējam labumam, un tam, kurš tās saņēmis, ir jākalpo citiem.
Katrs nesaņem visas harizmas, bet Baznīcas kopiena, būdama atvērta Svētajam Garam, saņem savos locekļos harizmas, kas tai vajadzīgas. Harizmātiskās žēlastības ir sevišķi efektīvas, bet tās ir pilnībā atkarīgas no Svētā Gara plāna: piemēram, harizmāta pielietotā dziedināšanas harizma sniegs daudz straujāku dziedināšanu nekā cita - neharizmātiska - cilvēka lūgšana; tāpat ir arī ar mierinājuma harizmu.

Harizmāts nereti saņem kādu personisku zīmi, kas viņu aicina pielietot kādu harizmu: tie var būt, piemēram, spēcīgi sirdspuksti, tirpšanas sajūta ķermenī, redzējums, balss, zīmīga iedvesma.
Tā kā šī ir ļoti delikāta joma, kurā ir viegli kļūdīties un nonākt dēmona izraisītos maldos, Baznīca pieprasa pareizu un pēc iespējas uzmanīgāku - atkarībā no apstākļu un notikumu svarīguma - zīmes autentiskuma atpazīšanu.
Tēvs eksorcists G. Amorts uzsver, ka tas, kuram dota harizma, ir tiesības un pienākums to pielietot, taču bīskapa uzdevums ir to atpazīt un regulēt tās pielietošanu.
Vislielākais Harizmāts ir Kristus, kuru svaidījis Svētais Gars, lai viņš spētu sekmīgi veikt  Savu Tēva uzticēto misiju. Viņam piemita harizmātiska prasme Viņa žēlastību pilnības dēļ (piemēram, dziedināšanu, augšāmcelšanu, sabangotās jūras nomierināšanas, maizes pavairošanas u.c. brīnumi). Vispirms Viņš šīs dāvanas nodeva tālāk apustuļiem, pēc tam Saviem 72 mācekļiem, un beidzot - visiem ticīgajiem, kā to apstiprina Marka evaņģēlija noslēgums.

Dažas īpaši noderīgas harizmas atbrīvošanas un dziedināšanas kalpojumā
  1. Zinību harizmas:
  • Izšķirtspējas harizma
  • Atziņas runas harizma
  • Pravietošanas harizma


             2. Varas harizmas:
  • Dziedināšanas harizma
  • Mēļu lūgšanas harizma


             3. Sirds harizmas
  • Līdzcietības un žēlsirdības dāvana
  • Aizlūguma un gavēņa harizma
  • Atpūtas Garā harizma."


/Tēvs Marians Pjatkovskis. "Neapslāpējiet Svēto Garu! Rakstu un lūgšanu izlase" - http://mieramtuvu.lv/?view=projekti_detail&Id=261/
 
 Saraksts/Par un ap kristietību/Harizmas