Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Aizlūgumi/Lūgšanas sv. Šarbelam Maklufam
 
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Lūgšanas sv. Šarbelam Maklufam
11.02.2016 22:38
Mīļie draugi, ja kāds no jums ir "Mieram Tuvu" cītīgs pircējs un ir visi pēdējo gadu numuri, šajā gadījumā - jūlija numuri, lūdzu ielikt šeit īpaši litāniju sv. Šarbelam Maklufam. Viņa piemiņas diena ir 24. jūlijs. Atceros, ka pirms pāris gadiem šajā izdevumā bija publicēta litānija viņa godam. Pašlaik lūdzos viņa novennu angliski...
Paldies par pūlēm! Noteikti nākotnē noderēs arī citiem portāla lasītājiem!

- - -
Svētais Šarbels Maklufs no Libānas, tuksneša tēvs

Svētais Šarbels Maklufs ir dzimis 1828.gada 8.maijā kā piektais bērns nabadzīgā ģimenē Libānas kalnos un ticis kristīts maronītu rita katoļu Baznīcā kā Jāzeps. Trīs gadu vecumā zēns zaudēja tēvu, un, lai nodrošinātu bērniem iztiku, māte apprecējās otrreiz ar krietnu un dievbijīgu vīru, vārdā Ibrahims, kas bija diakons. 14 gadu vecumā Jāzeps pirmo reizi sajuta aicinājumu uz klosterdzīvi, taču tikai 1851. gadā viņš nolēma iestāties klosterī, kas atradās Maifugā. Tur pavadījis postulāta laiku un pirmo noviciāta gadu, viņš pārcēlās uz Anaiju, kur 1853. gada 1. novembrī deva pirmos solījumus un saņēma ordeņa vārdu Šarbels, par godu 107. gadā Antiohijā nomocītam svētajam. 1859. gada 23. jūlijā, pabeidzis teoloģijas studijas, Šarbels tika iesvētīts par priesteri. Divdesmit gadus nodzīvojis klosterī, viņš pārcēlās uz vientuļnieka mītni, kurā pavadīja dzīves pēdējos divdesmit trīs gadus, būdams pilnīgi vienots ar Dievu, nododamies gandarei un lūgšanām, kā arī uzņemdams Dieva meklētājus, kas nāca pie viņa pēc garīgiem padomiem. Šarbels prata rast līdzsvaru starp askēzi, lūgšanām, darbu un nabadzību, ierādīdams galveno vietu adorācijai un euharistiskajai Komūnijai.
Tēvs Šarbels bija tik vienots ar Dievu, ka darīja brīnumus, pats to neapzinādamies. Tā, piemēram, par svēto Šarbelu ir saglabājies šāds stāsts – kādu vakaru, būdams domās iegrimis, viņš savā eļļas lampiņā eļļas vietā ielējis ūdeni, tomēr lampiņa nav izdzisusi, bet turpinājusi degt visu nakti.
Svētā vientuļnieka kaps ir kļuvis par svētvietu, kurā piedzīvoti neskaitāmi dziedināšanas gadījumi. Šarbels Maklufs ir visvairāk godinātais svētais no Libānas.Saint Charbel [movie] - https://www.youtube.com/watch?v=VhKorITYvDU
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Lūgšanas sv. Šarbelam Maklufam
12.02.2016 11:42
Varbūt ātrāk, vienkāršāk būs sazināties ar Mieram tuvu veidotājām un sarunāt, lai atsūta šo litāniju ?
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Lūgšanas sv. Šarbelam Maklufam
13.02.2016 11:28
Paskatījos Mieram tuvu. 2012., 2013., 2014., 2015. g. jūlija izdevumos šī litānija nav.
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: Lūgšanas sv. Šarbelam Maklufam
13.02.2016 20:24
Paldies, J., par cenšanos palīdzēt! ;) Ka tikai tā nebija 2011. gada vai senāks laidiens. Man pašai šī grāmatiņa ir mājās, bet, tā kā esmu tālu prom, tad nevaru to uz sitienu dabūt. Varbūt kādam, kas šeit ielūkojas, ir lieli "Mieram tuvu" krājumi un varētu tā izpalīdzēt... Bet, kā zini, aktīvi forumieši šeit ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi... Protams, man nav grūti lūgties angliski, tomēr dzimtajai valodai nekas nestāv klāt. Varu arī kādā brīvbrīdī pati pārtulkot un ierakstīt savu variantu šeit.
Par sazināšanos ar "Mieram Tuvu" man ar' ienāca prātā. Galējā variantā, ja šeit nebūs kustības, tas droši vien būs jādara. Vai arī jāgaida brīdis līdz mājupceļam pēc savas grāmatiņas. :)
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: Lūgšanas sv. Šarbelam Maklufam
14.04.2020 12:53
Litānija sv. Šarbela Maklufa godam izlasāma 2010. gada jūlija "Mieram tuvu" numurā.
Lai arī pēc vairākiem gadiem, tomēr, pateicoties "Mieram tuvu" darbiniecei, nu tā atrasta.
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: Lūgšanas sv. Šarbelam Maklufam
14.04.2020 13:31
Litānija svētā Šarbela Maklufa godamKungs, apžēlojies par mums!

Kristu, apžēlojies par mums!

Kungs, apžēlojies par mums!

Kristu, uzklausi mūs!

Kristu, piepildi mūsu lūgšanu!

Dievs, Debesu Tēvs, apžēlojies par mums!

Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, ...

Dievs, Svētais Gars, ...

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, ...

Svētā Marija, žēlastību vidutāja, lūdz par mums!

Svētais Jāzep, dvēseļu aizbildni, ...

Svētais Šarbel Makluf, lūdz par mums! 


Svētais Šarbel, kura dzīve bija līdzīga Pestītāja dzīvei, ...

Svētais Šarbel, uzticīgais un Dieva žēlastību cienīgais, ...

Svētais Šarbel, neatlaidīgais, kalpojot Dievam, ...

Svētais Šarbel, pastāvīgas iekšējās lūgšanas dvēsele, ...

Svētais Šarbel, nemitīgā klusumā esošais, ...

Svētais Šarbel, dziļas garīgās dzīves cilvēk, …

Svētais Šarbel, ar lielu dvēseles vienkāršību apveltītais, ...

Svētais Šarbel, mūks, kam piemita nevainojama paklausība, ...

Svētais Šarbel, mūks, kam piemita pilnīga nabadzība, ...

Svētais Šarbel, šķīstības eņģeli, ...

Svētais Šarbel, ar neizsakāmu pieticību apveltītais, ...

Svētais Šarbel, precīzais regulas ievērotāj, ...

Svētais Šarbel, paraugs, kā sevi veltīt Dievam, ...

Svētais Šarbel, dvēsele, kam piemita pilnīga pašaizliedzība, ...

Svētais Šarbel, kas līdz galam sevi atdevi Dieva rokās, ...

Svētais Šarbel, kas pārsteidzi ar spēju atraisīties no sevis, ... Svētais Šarbel, kas, atraisīdamies no sevis, nomiri pasaulei, ...

Svētais Šarbel, kas spēji pieņemt visus pazemojumus, ...

Svētais Šarbel, Vissvētākā Sakramenta godinātāj, ...

Svētais Šarbel, kas dedzīgi lūdzies svētā altāra priekšā, ...

Svētais Šarbel, kas līdz galam izdzīvoji Svētās Mises upuri, ...

Svētais Šarbel, kas kopā ar Kristu Hostijā upurēji pats sevi, ...

Svētais Šarbel, krusta noslēpuma apcerētāj, ...

Svētais Šarbel, dedzīgais Dieva Mātes kalps, ...

Svētais Šarbel, kas ik dienas lūdzies Rožukroni, ...

Svētais Šarbel, dvēseļu pestīšanas dedzīgais apustuli, ...
Svētais Šarbel, mocekļu drosmes mantiniek, ...

Svētais Šarbel, kas līdz pilnībai attīstīji spēju pavadīt mirstošos, ...

Svētais Šarbel, prieks tuvākajam, ...

Svētais Šarbel, aukstuma un miega uzveicēj, ...

Svētais Šarbel, nemitīgā atturībā un gavēnī dzīvojušais, ...

Svētais Šarbel, pie noguruma radušais, ...

Svētais Šarbel, biktstēvs, kas lasīji cilvēku dvēselēs, ...

Svētais Šarbel, uzcītīgais Svēto Rakstu lasītāj, ...

Svētais Šarbel, kas, mīlestības pārņemts, nomiri Ziemassvētku priekvakarā, …

Svētais Šarbel, kura tikumus apliecināja gaismas stari virs tava kapa, ...

Svētais Šarbel, kura miesa ilgu laiku palika neskarta un izdalīja sviedrus un asinis, ...

Svētais Šarbel, visu atzītais brīnumdari, ... Svētais Šarbel, svētuma zvaigzne mūsu nemierīgajā laikmetā, ...

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Lūdz par mums, svētais Šarbel, lai mēs kļūstam par patiesiem Jēzus Kristus lieciniekiem!

Lūgsimies!


Mūžīgais un visvarenais Dievs, kas ar savu žē­lastību vadīji svēto Šarbelu Maklufu līdz kristīgās pilnības virsotnei, šī svētā mūka aizbildniecības dēļ mēs Tev izsakām savas lūgšanas nodomu ... (izsaka to) un uzticam savu vajadzību svētā Šarbela aizlūgumiem.

Kungs, Tu ļāvi Šarbela vientuļnieka mītnē atmirdzēt klosterdzīves tikumu varonībai, ļauj, lai, viņa pa­raugam sekojot un viņa aizbildniecību saņēmuši, neskaitāmi svētie rodas Jēzus Kristus Baznīcā.

Caur Jēzu Kristu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā mūžīgi mūžos. Āmen.
 
 Saraksts/Aizlūgumi/Lūgšanas sv. Šarbelam Maklufam