Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Medžugorje
Komentāri:12Nākamie
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Medžugorje
20.02.2007 14:05
Lai neviens neieļaunojas, es piedāvāju tikai dažus tekstus pārdomām.
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 14:25
Lūk, 1981. gada oktobrī bija tāds vēstījums: "visu reliģiju piederīgie Dieva priekšā ir vienlīdzīgi. Dievs valda pār katru reliģiju kā valdnieks savā valstībā.Pasaulē visas religijas nav tās pašas, jo cilvēki nepakļaujas Dieva bauslībai vienādi. VIņi to atmet un noniecina. Dažās (Baznīcās) lūdzas vairāk, citās mazāk. Tas atgarīgs no priesteriem, kas vada lūgšanas un no varas, kas viņiem ir."

Šis vēstījums ir ne vien herētisks (Dievs valda pār visām reliģijām), tas arī izklausās pēc New Age, gan ar to, ka visas reliģijas te tiek nostādītas līdzīgi, gan ar to, ka priesteriem piedēvē kādu tur īpašu "varu".

Un vēl viens: 1986. gada 30. janvārī. Gospai pateikts:"Bez jums Dievs NEVAR īstenot, to, ko Viņš vēlās." Tas ir pilnīgā pretrunā ar Baznīcas mācību, jo pat, ja Dievs izvēlas savas radības un uztic tām kādu sūtību, tomēr Viņš nekad nevar nonākt stāvoklī, kad kaut ko nevar, vai ir no kāda atkarīgs. Dievs ir mūžīgs, visurklātesošs un visspēcīgs.

Un lūk ko ir pateicis vietējais Mostaras bīskaps 1990 gadā, Monsinjors Pavao Zanics: "Ja vajadzētu maksimāli īsi parādīt un izskaidrot visas  nepareizības Medžugorjes vēstījumos, mums nepietiktu pat ar 200. lapaspusēm." Un vēl sava vēstījuma noslēgumā šis bīskaps saka: Šodien daudzi cilvēki meditē (pagaidām vēl neapstiprinātos)   Dievmātes vēstījumus tā it kā tie būtu svarīgāki par Bībeli un Maģistērija mācību... Es arī saprotu, ka būs daudzas patiesi dievbijīgas personas, kas nesapratīs manis teikto un uzskatīs par Dievmātes ienaidnieku... Tas ko es daru, ir tas, ka es aizstāvu patiesību, aizstāvu Baznīcu un lūdzu , lai Dievs mani dara spējīgu atdot savu dzīvi par to.
AB
pievienojies: 07.01.2005
Komentāri: 118
Re: Medžugorje
20.02.2007 14:44
" visu reliģiju piederīgie Dieva priekšā ir vienlīdzīgi" . Dārgā Timiāna! Ja Tu uzskati, ka tas nav pareizi, tad Tu gribi teikt, ka tikai katoļi nokļūs paradīzē, bet pārējie " vārīsies elles katlos" jo nepareizi tic? Ne no viena neprasīs vairāk, kā viņam ir dots! Apmēram tā bija rakstīts bībelē..

 

 
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 14:54
Redzi, tas ir tas primitīvais izpratnes veids un diemžēl šajos platuma grādos bieži sastopams. Kristiešiem ir cits stāvoklis Dieva priekšā, jo viņi atzīst Kristu kā Dieva Dēlu par vienīgo glābēju un pasaules pestītaju. Tas nozīmē, ka viņi cieši tic, ka Kristus ir Vienīgā Patiesība. Tādējādi var teikt (tas gan skan varbūt ne visiem patīkami), ka citām religijām nav tas pats statuss. Te nav runa par elli vai debesīm, bet par Patiesību.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Medžugorje
20.02.2007 14:57
"..Dievs nevar atpestīt cilvēku bez viņa līdzdalības"

Kā Tu domā - vai viduslaikos, kad Eiropai uzbruka turki, viņi būtu apstādināti bez daudzajām kristiešu lūgšanām ? arī Nīnivē cilvēku lūgšanas, gavēnis un atgriezšanās mainīja Dieva lēmumu izpstīt pilsētu
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 14:59
Neredzu saistību ar iepriekšrakstīto.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Medžugorje
20.02.2007 15:01
cilvēku pretošanās Dieva gribai, baušļiem var aizkavēt Viņa plānu īstenošanos un otrādi
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 15:02
Tas taisnība, bet tas neierobežo Dievu nekādā veidā.Un te ir herēzija. Dievs ir visuvarens.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Medžugorje
20.02.2007 15:03
Timiān, negribi netici Medžugorjes vēstījumiem.

 
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Medžugorje
20.02.2007 15:06
vispār izraut kādu teikumu no vēstījumiem  un uz tā būvēt savu domu pamatojumu (tāpat kā kāds to dara ar Bībeli) ir sektantiski, aplami
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 15:08
Tas nav ticības jautajums, jo tas NEVAR būt ticības jautajums. Ir skaidri jāapzinās, ka tie, kas saka-Medžugorjē runā Dievmāte, viņi melo. Jo Baznīca nav pateikusi, ka tur ir kaut kas pārdabisks kas notiktu. Un PAT, tad, kad viņa kādreiz To atzīs (varbūt) arī tad neviens nevarēs cilvēkus piespiest tam ticēt. Baznīca privātās atklāsmes nenoliek TICĪBAS līmenī. Tādēļ, pašreiz visticamāk cilvēki tiek apmānīti un galarezultāts būt tāds, ka ja Baznīca neatzīs šīs parādības par autentiskām, miljoniem cilvēku būs konfliktā ar Baznīcu.
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 15:09
Nu tu laid draudziņ! Salīdzināt kādus tur 'vēstījumus' ar Dieva Vārdu.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Medžugorje
20.02.2007 17:04
princips jau tas pats - izrauts no konteksta ir izrauts

vispār neesmu Tavs draudziņš

Baznīca ir noteikusi, ka privātām atklāsmēm var ticēt un var neticēt
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 17:26
> J., kas nav draudziņš!

Neatkarīgi no tā, vai tur būtu viss teksts vai kāds teikums, tas pasaka to, ko tas pasaka. Kas attiecas uz mani, tad tie jau nav mani komentāri. Tas ir kāds ievērojams teologs, kurš ir sarakstījis veselu biezu grāmatu, kas publicēta internetā.

Un vēl, Tev nav taisnība par to ticēšanu vai neticēšanu, jo K. Baznīcā atklāsmes nav ticības objekts. Un domājot, ka tur varbūt kāds ir parādījies, to nekad nevarēs kvalificēt kā ticību. Tikai kā piekrišanu tam, ka uzskata-jā, tur ir kas pārdabisks, vai nē tur nekā tāda nav. Par to ļoti skaidri 2001. gadā izteicās Kardināls Racingers savā dokumentā, ko veltīja parādībām Fatimā.
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 17:43
Lūk ko raksta Ticības mācības kongregācija: "Privāto atklāsmju autoritāte ir substanciali atšķirīga no vienīgās publiskās Atklāsmes, kas viņa, pierasa mūsu ticību. Ticība Dievam un viņa Vārdam ir atšķirīga no ikvienas citas ticības, ieticēšanas vai cilvēciskā viedokļa.

Kardināls Prospero Lambertīni, nākamais pāvests Benedikts VIX ir teicis šajā sakarā : 'atklāsmes, pat apsiprinātas, nevar pierpasīt katolisko ticību, tas pat nav iespējams. Šīs atklāsmes visdrīzāk ir saistītas ar tīri cilvēcisku ticēšanu kas iet kopā ar apdomības likumiem, kā gaismā mēs tos redzam kā dievbījībā iespējamus vai ticamus. " Citāta beigas
janisl
pievienojies: 07.05.2006
Komentāri: 155
Re: Medžugorje
20.02.2007 17:47
> Timiāna   Vai Jūs domājāt Benediktu XV?
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 17:56
Nē, Benediktu XIV, ko citē kardināls Racingers savā dokumentā.
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 17:56
Ah, tagad redzu, igreks nebija vietā
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
20.02.2007 17:56
Nē ikss.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Medžugorje
21.02.2007 08:24
Šīs atklāsmes visdrīzāk ir saistītas ar tīri cilvēcisku ticēšanu kas iet kopā ar apdomības likumiem

tam kas ir patiess (nāk no Dieva) normāls cilvēks tic un pieņem

vari iedalīt ticību cik veidos(pakāpēs) gribi - ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, paļaušanās uz to, kas cerams
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
21.02.2007 09:05
Tas ir atkarīgs no tā, ko saprot ar vārdu ticība. Ja ar to saprot katolisko ticību, tad Tevis teiktais nav gluži pareizs, jo katoliskā ticība ir ticība Jēzus Kristus Atklāsmei. Tādai, kādu to māca Dieva Vārds un Baznīcas Maģistērijs. Citas ticības nav un ja ir tad tā nav katoliskā ticība. privātās atklāsmes nepieder pie Baznīcas mācības, kas balstās tikai Vienīgajā un Publiskajā Atklāsmē."

« Kristīgā pestīšanas kārtība, proti, jaunā un galīgā derība, nekad nebeigsies, un mums nav jāgaida vairs nekāda jauna publiska Atklāsme pirms mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanās godībā. » Kat.B. Katehisms 66.nr un

155. nr."Ticībā cilvēka prāts un griba sadarbojas ar dievišķo žēlastību: « Ticēt – tas ir prāta akts, ar kuru prāts pieņem dievišķo patiesību, pakļaujoties gribai, kuru ar žēlastības palīdzību vada Dievs. "

157. nr. "Ticība ir droša, drošāka nekā jebkāda cita veida cilvēciskā pazīšana, jo tā balstās uz paša Dieva Vārda, kas nevar melot."

P.S. es nezināju, ka ticības garants ir "normāls cilvēks". Interesanta teorija, gandrīz tik pat netverama kā leģenda par zemeslodi, kas stāv uz kāda tur ziloņa.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Medžugorje
21.02.2007 09:17
protams, ka privātai atklāsmei ir jāsaskan ar Sv. Rakstiem, Baznīcas mācību

ticības garants ir atklātā patiesība un Dieva žēlastība (kura darbojas cilvēkā), kas palīdz pazīt un pieņemt šo patiesību - normāls cilvēks to pieņem
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
21.02.2007 09:22
Ticības garants ir nevis tas, ko pieņem cilvēks, pat tā sauktais "normālais" , bet gan tas ko māca Atklāsme. Ne visi tic Kristus Atklāsmei, bet tas nenozīmē, ka viņi ir nenormāli cilvēki. Ticību pieņem un liecina subjektīvi, bet tās garants ir pats Dievs un Baznīca.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 453
Re: Medžugorje
21.02.2007 09:26
netic (vai negrib ticēt) cilvēks, kuram nav pieņemama tikumīga dzīve (pūles lai kļūtu labāks) / tāds cilvēks paliek "ērtajos" grēkos un ir nelaimīgs

vai šis cilvēks ir saprātīgs un normāls ?
Timiāna
pievienojies: 26.01.2007
Komentāri: 51
Re: Medžugorje
21.02.2007 09:35
Ticība nav vispirms morāles normu pildīšana (kā to daudzi gribētu domāt). Ticība ir Dieva dāvana, Dieva žēlastība. Darbi (arī morālā nostaja) ir ticības augļi. Ne jau lasot morāli pa labi un pa kreisi mēs varam pievērst cilvēkus ticībai. Ticība ir dzīve Svētajā Garā un Gars ir brīvs aicināt ikvienu tad, kad Viņš vēlēsies, neatkarīgi no neviena. Arī no tikumīgiem katoļiem.
Komentāri:12Nākamie
 Saraksts/Par un ap kristietību/Medžugorje