Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

ASV bīskapi atzinīgi vērtē Augstākās tiesas spriedumu, kas atceļ nolēmumu lietā "Roe v. Wade"
02.07.2022 pl. 17:41

Amerikas Savienoto Valstu bīskapi pateicas Dievam par Augstākās tiesas 24. jūnija lēmumu, ar kuru tika atcelts 1973. gada spriedums lietā Roe v. Wade (Rou pret Veidu), kura dēļ bija “legalizēta un par normu atzīta dzīvības atņemšana nevainīgiem cilvēkiem", tam izmantojot abortu.

Pontifikālā Dzīvības akadēmija atsevišķā paziņojumā mudina valdības īstenot politiku, kas atbalsta un veicina cīņu par dzīvību.

"Šī ir vēsturiska diena mūsu valsts dzīvē," teikts Amerikas Savienoto Valstu Katoļu Bīskapu konferences (USCCB) paziņojumā, reaģējot uz ASV Augstākās tiesas lēmumu atcelt pretrunīgi vērtētos spriedumus par abortiem, kas visā valstī ļāva veikt abortus pēc pieprasījuma.

24. jūnijā tiesa publiskoja savu spriedumu lietā Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (Dobbs pret Džeksonas sieviešu veselības organizāciju), nolemjot, ka ASV konstitūcija neaizsargā tā sauktās "tiesības" uz abortu. Piektdienas spriedums, sešiem tiesnešiem lemjot “par” un trīs tiesnešiem “pret”, atceļ lēmumus arī nozīmīgajās abortu lietās Roe v. Wade un Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, kas visā valstī bija garantējušas gandrīz neierobežoti veikt abortus.

Netaisnīga likuma atcelšana

"Gandrīz piecdesmit gadus," teikts ASV bīskapu paziņojumā, "Amerika ir piemērojusi netaisnīgu likumu, kas dažiem ļāva izlemt, vai citi var dzīvot vai mirt; šīs politikas rezultātā ir gājuši bojā desmitiem miljonu nedzimušu bērnu — paaudzes, kurām tika liegtas tiesības pat piedzimt."

Paziņojumā, ko parakstījis USCCB prezidents arhibīskaps Hosē Gomess un pro-life Komitejas priekšsēdētājs arhibīskaps Viljams Lori, tiek norādīts, ka lieta Roe v. Wade, "kas legalizēja un normalizēja dzīvības atņemšanu nevainīgiem cilvēkiem", iezīmēja "smagu" noliegumu patiesībai, ka visi vīrieši un sievietes ir radīti vienlīdzīgi, radīti ar Dieva dotām tiesībām uz dzīvību, brīvību un tiekšanos pēc laimes.

Visneaizsargātāko cilvēku atbalsts un aizsardzība

Tomēr šis lēmums nepadara abortu par nelikumīgu, bet vienkārši atdod tiesības regulēt šo praksi amerikāņu tautai un viņu ievēlētajiem pārstāvjiem.

Pateicoties Dievam par 24. jūnija lēmumu, bīskapi aicina ievēlētās amatpersonas "pieņemt likumus un īstenot politiku, kas atbalsta un aizsargā visneaizsargātākos starp mums".

Savā paziņojumā bīskapi pauda nožēlu un sēras arī par "mazajiem, kuru dzīvības kopš 1973. gada ir tikušas atņemtas", vienlaikus paužot savu tuvību "katrai sievietei un vīrietim, kurus smagi skāris aborts", paturot viņus savās lūgšanās par dziedināšanu un apsolot viņiem savu līdzjūtību un atbalstu.

"Kā Baznīcai mums ir jākalpo tiem, kuri savā dzīvē sastopas ar sarežģītu, problemātisku grūtniecību, un jāieskauj tie mīlestībā."

Bīskapi turpina slavēt "miljoniem" amerikāņu darbu, kuri "savstarpējā mierā kopā strādājuši, lai izglītotu un pārliecinātu savus kaimiņus par abortu netaisnību, piedāvātu sievietēm aprūpi un konsultācijas un strādātu pie alternatīvām abortam, tostarp adopcijas, audžuģimeņu aprūpes un valsts politikas, kas patiesi atbalsta ģimenes.

"Mēs šodien dalāmies viņu priekā un esam viņiem pateicīgi."

Amerika pēc Roe

Viņu darbs dzīvības labā, bīskapi turpina, “atspoguļo visu, kas ir labs mūsu demokrātijā, un kustība par dzīvību (pro-life) ir pelnījusi, lai to ierindo starp lielajām sociālo pārmaiņu un cilvēktiesību veicināšanas kustībām mūsu nācijas vēsturē”.

Tomēr bīskapi uzstāj uz nepieciešamību iesākto darbu turpināt: “Tagad ir pienācis laiks sākt celt post-Roe laikmeta Ameriku. Šis ir laiks brūču dziedēšanai un sociālo strīdu un sašķeltības labošanai; ir laiks pamatotām pārdomām un pilsoniskajam dialogam, kā arī kopīgam darbam, lai būvētu tādu sabiedrību un ekonomiku, kas atbalsta laulības un ģimenes, un kurā ikvienai sievietei ir atbalsts un resursi, kas nepieciešami, lai mīlestībā laistu šajā pasaulē savu bērnu.”

Arhibīskapi Gomess un Lori savu paziņojumu noslēdz ar solījumu “turpināt mūsu kalpošanu Dieva diženajam mīlestības plānam pret cilvēku un sadarboties ar mūsu līdzpilsoņiem, lai izpildītu Amerikas solījumu garantēt visiem cilvēkiem tiesības uz dzīvību, brīvību un tiekšanos pēc laimes”.

Vatikāns pievienojas ASV bīskapu paziņojumam

Pēc piektdienas sprieduma arī Pontifikālā Dzīvības akadēmija pievienojās USCCB paziņojumam, norādot, ka abortu jautājums nevar palikt "aprobežots tikai ar individuālo tiesību izmantošanu, bet tā vietā ir jautājums ar plašu sociālo nozīmi".

"Tagad, pēc 50 gadiem, tā vietā ir svarīgi atsākt neideoloģiskas debates par dzīvības aizsardzības vietu pilsoniskā sabiedrībā, lai uzdotu sev jautājumu, kādu līdzāspastāvēšanu un sabiedrību mēs vēlamies veidot."

Pontifikālā Dzīvības akadēmija sacīja, ka valdībām ir jāievieš politika, kas "dod priekšroku dzīvībai, nenonākot atpakaļ a priori ideoloģiskajās pozīcijās".

Tas ietver "atbilstošas seksuālās izglītības nodrošināšanu, visiem pieejamas veselības aprūpes garantēšanu un likumdošanas pasākumu sagatavošanu ģimenes un mātes aizsardzībai, pārvarot pastāvošo nevienlīdzību".

"Mums ir nepieciešams sniegt stabilu, pastāvīgu palīdzību mātēm, pāriem un vēl nedzimušajam bērnam, un tajā iesaistīt visu sabiedrību, rodot grūtībās nonākušām mātēm iespēju turpināt grūtniecību un uzticēt bērnu tiem, kuri var nodrošināt bērna pieaugšanu."

Pontifikālās akadēmijas prezidents arhibīskaps Vinčenso Palja (Vincenzo Paglia) sacīja: "Rietumu sabiedrības priekšā, kura zaudē savu kaislību pret dzīvību, šis akts ir spēcīgs aicinājums kopīgi pārdomāt nopietno un neatliekamo cilvēka ģenerativitātes jautājumu un apstākļus, kas to padara iespējamu; izvēloties dzīvību, uz spēles ir likta mūsu atbildība par cilvēces nākotni.”

Vaticannews.va/en