Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Pāvesta katehēze: apustuļa Toma "neticība" stiprina mūsu ticību
29.09.2006 pl. 15:52

Turpinot pirms vairākām nedēļām iesākto katehēzes ciklu par Kristus mācekļu dzīves gājumu, pāvests šoreiz runāja par apustuli Tomu. Viņš skaidroja, ka Toma vārds tulkojumā no senebreju valodas nozīmē ta’am - „dvīnis”.

Evaņģēlists Jānis vairākas reizes Tomu sauc arī par „Didimu” – grieķu valodā „dvīnis”. Kam tad dvīnis bija apustulis Toms, kam viņš bija līdzīgs? Viņa ikonās redzam savdabīgu seju – jaunu un stingru ar nedaudz asiem sejas vaibstiem, kuros atmirdz dvēseles šķīstība un dedzība – sacīja Svētais tēvs.

Turpinot katehēzi, pāvests skaidroja, ka apustuļa Jāņa aprakstītajos notikumos mēs iepazīstam arī Tomu. Jēzus iet uz Betāniju, lai no miroņiem pieceltu savu draugu Lācaru. Viņš pamazām virzās uz Jeruzālemi, kur tiks nodots un piekalts krustā. Toms aicina pārējos apustuļus: „Iesim arī mēs, lai kopā ar Viņu nomirtu”. Šie vārdi atklāj Toma nelokāmo gribu sekot savam Mācītājam līdz pat galam. Tur, kur iet Kristus, tur jāiet arī apustuļiem. Šādā veidā kristieša dzīve kļūst par dzīvi kopā ar Jēzu Kristu. Apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem raksta: „Jūs esat mūsu sirdīs, lai kopā mirtu un kopā dzīvotu”.

Ne mazāk nozīmīga loma apustulim Tomam bija arī Pēdējo vakariņu laikā. Jēzus runā par savu drīzo aiziešanu, sakot: „Kur es eju, jūs zināt, un arī ceļu zināt”. Toms saka: „Kungs, mēs nezinām, kurp Tu ej, un kā mēs varam zināt ceļu?” Šie vārdi, caur kuriem atklājas Toma izpratnes diezgan zemais līmenis, ļauj Jēzum pasludināt, ka Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Kristus atklāsme, kas sākumā bija veltīta Tomam, ir svarīga visiem kristiešiem. Kristus uzrunā arī mūs. Mums ir tiesības, lai Jēzus paskaidrotu to, ko nesaprotam – atgādināja pāvests.

Ar apustuli Tomu visvairāk saistās notikums, kas norisinājās astoņas dienas pēc Lieldienām. Uz mācekļu teikto, viņš kategoriski teica: „Ja es neredzēšu naglu rētas Viņa rokās un savu pirkstu neielikšu naglu rētās, un savu roku neielikšu Viņa sānā, es neticēšu”. Šie vārdi izsaka apustuļa pārliecību, ka Jēzus ir vairāk atpazīstams ne pēc sejas kā pēc rētām. Toms uzskata, ka tās ir Jēzus mīlestības zīmes. Šajā ziņā apustulis nekļūdās. Kā zināms, astoņas dienas pēc savas augšāmcelšanās Jēzus parādījās apustuļiem. Vēršoties pie Toma, Viņš teica: „Sniedz šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un sniedz savu roku, un liec to manā sānā, un neesi neticīgs, bet ticīgs!”.

Toma atbilde ir visas Jaunās Derības spīdošs ticības apliecinājums: „Mans Kungs un mans Dievs”. Jēzus sacīja viņam: „Tom, tu ticēji tāpēc, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas nav redzējuši, bet ir ticējuši”. Šie Kristus vārdi attiecas arī uz mums – teica Benedikts XVI.