Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Neatbalsta ierosinājumu nosaukt ielu Jāņa Pāvila II vārdā (papildināts!)
27.05.2005 pl. 22:57

Liepaja.LV

Lielākā daļa liepājnieku, kuri piedalījās Domes informatīvā izdevuma „Katram Liepājniekam” rīkotajā aptaujā par ielas nosaukšanu Jāņa Pāvila II vārdā, tomēr noraida šādu ierosinājumu.

Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā laikā no 6. līdz 20. maijam pavisam saņemtas 22 aptaujas anketas. Tikai četrās no tām atbalstīts priekšlikums nosaukt kādu no Liepājas ielām Jāņa Pāvila II vārdā, ierosinot mainīt tagadējās Katoļu ielas vai arī Rakstvežu ielas nosaukumu.

Pārējās aptaujas anketās – kopskaitā 18 – pilsētnieki, sakot „nē”, arī skaidrojuši, kāpēc šāds priekšlikums nav lietderīgs. Argumenti ir dažādi.

Vairāki atbilžu sūtītāji (apmēram 5-6 anketas) uzskata, ka pāvesta Liepājai dāvinātā Sv. Meinarda baznīca jau ir labs veids, kā iemūžināta viņa piemiņa. Lai šo pāvesta labdarības soli atgādinātu nākamajām paaudzēm, viņi ierosina pie baznīcas vēl pielikt uzrakstu vai arī šeit izveidot kādu citu piemiņas zīmi.

Vairāki aptaujas dalībnieki pauduši viedokli, ka ielas nosaukums minētā pāvesta vārdā būtu ļoti garš (trīs vārdi). Citi uzsvēruši, ka jebkuras ielas pārdēvēšana ir saistīta ar „adrešu maiņas klapatām”, tam būtu nepieciešams tērēt samērā daudz līdzekļu, turklāt nav skaidrs, kas šos izdevumus segs.

Vēl anketu sūtītāji uzskata, ka Liepājā dzīvo visdažādāko reliģisko konfesiju ļaudis, tāpēc nebūtu šādi jāizceļ viena kristīgās baznīcas novirziena pārstāvis. Kā raksta kāds no aptaujātajiem, tad jau arī citu konfesiju piederīgie var prasīt sava vadītāja vārda iemūžināšanu ielas nosaukumā. „Tad jau mēs nespēsim Liepājas ielu nosaukumus mainīt, jo pasaulē ir daudz populāru cilvēku,” raksta vēl kāds cits anketas iesūtītājs.

Aptaujas rezultātus izskatīs Pastāvīgā pilsētas attīstības komiteja 26. maijā.

Par to, vai nepieciešams un iespējams kādu no Liepājas ielām nosaukt Jāņa Pāvila II vārdā, pašvaldība no 6. maija veica iedzīvotāju aptauju. Anketa („Vai Liepājā būs Jāņa Pāvila II iela?”) bija atrodama Domes mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā „Apmeklētājiem” un bija publicēta informatīvajā izdevumā „Katram Liepājniekam”, kas iznāca 9. maijā.

Laikā no 30. aprīļa līdz 6. maijam savu lasītāju aptauju, uzdodot līdzīgu jautājumu („Vai kādu no Liepājas ielām vajag nodēvēt pāvesta Jāņa Pāvila II vārdā?”), veica arī portāla www.liepājniekiem.lv veidotāji. Šīs aptaujas rezultāti ir līdzīgi – vairākums (79,35 procenti) aptaujāto atbildējuši ar „nē”, bet tikai 20,65 procenti respondentu teikuši „jā”.

27. aprīlī komitejas deputāti izskatīja bijušā Saeimas deputāta Leona Bojāra atsūtīto vēstuli Liepājas domes priekšsēdētājam Uldim Seskam, kurā autors aicina kādu no Liepājas ielām nosaukt Aizsaulē aizgājušā katoļu pāvesta Jāņa Pāvila II vārdā. Aicinājumā vēstules autors norādījis, ka Liepājai kāda no ielām būtu jāpārdēvē kā pateicību par dāvanu pilsētai – par Svētā Meinarda dievnamu. Lai nepieņemtu sasteigtu lēmumu, deputāti aicināja vispirms noskaidrot iedzīvotāju viedokli.

Liepājā, Ganību un Lauku ielas stūrī atrodas Svētā Meinarda baznīca. Tās celtniecības darbi Liepājā tika pabeigti 2001. gada 15. jūnijā. Moderno celtni, kas veidota no stikla, koka un metāla, Vatikāns būvēja pasaules izstādei Expo 2000, kas notika Vācijas pilsētā Hannoverē. Ēka celta tā, lai to varētu demontēt un uzstādīt citā vietā. Pēc izstādes pāvests Jānis Pāvils II Vatikāna paviljonu uzdāvināja Liepājas diecēzei. Ēkā ir vietas aptuveni 300 cilvēkiem.

*  *  *

Papildināts 27.05.2005.:
Vēl diskutēs par Jāņa Pāvila II vārda iemūžināšanu

Ceturtdien, 27.maijā, notikusī Pilsētas attīstības komiteja nolēma, ka nepieciešams vēl diskutēt par priekšlikumiem, kā Liepājā varētu iemūžināt Jāņa Pāvila II vārdu. Tāpēc Dome organizēs „apaļā” galda konferenci, pieaicinot dažādu sabiedrības interešu grupu pārstāvjus. Konferences laiks vēl tiks precizēts.

Veikt koku stādījumus (aleju vai birzi) Sv. Meinarda baznīcas tuvumā un nosaukt to Jāņa Pāvila II vārdā, izveidot piemiņas plāksni vai citu objektu pie Sv. Meinarda baznīcas, nosaukt Laumas mikrorajonā topošo Romas katoļu baznīcu Jāņa Pāvila II vārdā – šādus ierosinājumus ir izteikusi un atbalstījusi Kultūras lietu komisija un Domes Kultūras daļas darbinieki. Turpretim maijā veiktā iedzīvotāju aptauja liecina, ka vairākums respondentu uzskata, ka nav nepieciešams kādu no Liepājas ielām nosaukt Jāņa Pāvila II vārdā.

Ceturtdien komitejā deputāti atzina, ka izsvērta lēmuma pieņemšanai nepietiek tikai ar iedzīvotāju aptaujas rezultātu noskaidrošanu vai šā jautājuma izskatīšanu Kultūras komisijā.

„Jānis Pāvils II bija personība, kuras dzīves laiks ir saistīts ar globāliem pārmaiņu procesiem – Padomju savienības sabrukšanu un Eiropas apvienošanos. Būtu prātīgi, ja mēs šim jautājumam nepieietu provinciāli. Pāvesta personības lielums šobrīd vēl nav novērtēts,” pauda deputāts Uldis Pīlēns.

Aigars Štāls,
Liepājas Domes sabiedrisko attiecību nodaļa