Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Benedikts XVI: mīlestības loģika pret naida loģiku
27.07.2006 pl. 13:36

Naidu nevaram uzvarēt ar naidu. To varam uzvarēt tikai ar mīlestību – atgādināja Benedikts XVI. 23. jūlija vakarā, lūgšanu dienā par mieru Tuvajos Austrumos, pāvests kopā ar Aostas diecēzes bīskapu Džuseppe Anfossi ludzās par konflikta atrisināšanu. Improvizētā uzrunā Benedikts XVI skaidroja svētā Pāvila vēstules efeziešiem fragmentu par Kristu, kas ebrejus un pagānus vienoja vienā tautā.

Benedikts XVI: mīlestības loģika pret naida loģiku
Apustuliskā nuncija Baltijas valstīs V.E. arhibīskapa Pētera Stefana Curbriggena homīlija Jelgavas katedrāles simtgades svinībās 2006.gada 16.jūlijā
21.07.2006 pl. 11:21

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Augsti godājamais ekselence, mēra kungs, valsts un pašvaldības autoritātes, dārgie brāļi priesterībā un dārgie semināristi, cienījamās māsas, brāļi un māsas Kristū.

Apustuliskā nuncija Baltijas valstīs V.E. arhibīskapa Pētera Stefana Curbriggena homīlija Jelgavas katedrāles simtgades svinībās 2006.gada 16.jūlijā
Pāvests: ģimene ir neaizvietojama institūcija
11.07.2006 pl. 11:16

9. jūlijā, Valensijā, ar pāvesta Benedikta XVI celebrēto Svēto Misi, uz kuru bija sapulcējušies vairāk nekā miljons cilvēku, noslēdzās V Pasaules ģimeņu tikšanās. Šīs tikšanās laikā, savas uzrunas Svētais tēvs veltīja vienības starp vīrieti un sievieti un laulības nešķiramības aizstāvēšanai.

Pāvests: ģimene ir neaizvietojama institūcija
Pāvesta Benedikta XVI katehēze: apustulis Jānis – mīlestības skolotājs
08.07.2006 pl. 11:44

Pāvesta Benedikta XVI teikto katehēžu sērijā par apustuļu personībām šoreiz kārta bija apustulim Jānim. Viņš atgādināja, ka Jānis ir Zebedeja dēls un Jēkaba brālis. Viņa vārds ir tipiski ebrejisks un nozīmē „Kungs ir izrādījis žēlastību”. Jānis kārtoja tīklus Tiberiādes ezera krastā, kad Jēzus viņu sauca kopā ar viņa brāli.

Pāvesta Benedikta XVI katehēze: apustulis Jānis – mīlestības skolotājs
Pāvesta katehēze: Apustulis Jēkabs Jaunākais. Viņa piedāvātais kompromiss starp ebreju un citu tautību kristiešiem.
01.07.2006 pl. 18:00

Pāvests Benedikts XVI turpina katehēzes mācību par apustuļu devumu kristietības vēsturē. Šoreiz Svētais tēvs iepazīstināja ar Jēkaba Jaunākā personību. Arī viņš ir to divpadsmit vidū, kurus personīgi izraudzījās Jēzus.

Pāvesta katehēze: Apustulis Jēkabs Jaunākais. Viņa piedāvātais kompromiss starp ebreju un citu tautību kristiešiem.
Pāvesta Benedikta XVI homīlija svēto Pētera un Pāvila svētkos
29.06.2006 pl. 20:29

29. jūnijā, svēto Pētera un Pāvila svētkos, pāvests Benedikts XVI vadīja Euharistijas svinības Vatikāna bazilikā. Šo svinību laikā viņš pasniedza pallijus 27 arhibīskapiem - metropolītiem.

Pāvesta Benedikta XVI homīlija svēto Pētera un Pāvila svētkos
Pāvests Benedikts XVI par Jēzus Sirds kulta nozīmi mūsdienās
22.06.2006 pl. 17:35

23. jūnijā Baznīca svin Vissvētās  Jēzus  Sirds svētkus.

„Un jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem”. Ar šiem pravieša Isajas vārdiem sākas enciklika Haurietis aquas, kurā pāvests Pijs XII atskatījās uz pirmajiem simts gadiem, kopš Baznīcā ieviesti Jēzus Sirds svētki.

Pāvests Benedikts XVI par Jēzus Sirds kulta nozīmi mūsdienās
Svētā Tēva Benedikta XVI uzruna jauniešiem Krakovas Buloņā 2006. gadā 27. maijā
19.06.2006 pl. 20:28

Mani dārgie draugi!

Sirsnīgi jūs sveicinu! Mani iepriecina jūsu klātbūtne. Pateicos Dievam par to, ka satikos ar jūsu neparasto sirsnību. Zinām, ka, ”kur divi vai trīs sapulcējušies Jēzus vārdā, tur Viņš ir viņu vidū.” (sal. Mt 18,20) Bet jūsu šeit ir vairāk.

Svētā Tēva Benedikta XVI uzruna jauniešiem Krakovas Buloņā 2006. gadā 27. maijā
Vasarsvētki: sākums Baznīcas misijai pasaulē
07.06.2006 pl. 11:44

Svētdien, 4. jūnijā, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests Benedikts XVI savā Vasarsvētku homīlijā pievērsa uzmanību atvērtības uz Svēto Garu nozīmei, kā arī Dieva un cilvēka, un cilvēku savstarpējās vienības nozīmei.

Vasarsvētki: sākums Baznīcas misijai pasaulē
Klusā Sestdiena
15.04.2006 pl. 09:40

Priesteris Jaceks Salijs OP

Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, ko viņš bija izcirtis klintī, un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja. (Mt 27,59-60)

Klusā Sestdiena
Lapas:iepriekšējā123...89101112nākamā