Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Dieva majestātes slavinājums 144. psalmā – pāvesta katehēzes temats vispārējā audiencē
01.02.2006 pl. 20:23

Trešdienas vispārējā audiencē pāvests skaidroja 144. psalmu, kuru caurvij dievišķās Majestātes slavinājums. Šai psalmā ir vērojami divi atšķirīgi momenti, kas atbilst divām poētiskām un garīgām kustībām.

Dieva majestātes slavinājums 144. psalmā – pāvesta katehēzes temats vispārējā audiencē
Pāvests: Komūnija ar Kristu ir ekumēniskās kustības avots un pamats
19.01.2006 pl. 13:16

„Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību lūgsim Dievu, lai Viņš dāvā mums mīlestības garu pret visiem, kuri tic Jēzum Kristum. Mēs ticam Viņa vārdiem: „Kur divi vai trīs ir pulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū”. Lai Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes. Lai slavēts Jēzus Kristus” – vēršoties pie poļu svētceļniekiem, teica pāvests.

Pāvests: Komūnija ar Kristu ir ekumēniskās kustības avots un pamats
Baznīca svin: Kunga Parādīšanās svētki jeb Zvaigznes diena (6.janvāris)
06.01.2006 pl. 12:11

Pāvests Benedikts XVI

„Iegājuši mājā, viņi atrada Bērnu un Viņa māti Mariju; un Viņu, zemē nometušies, pielūdza" (Mt 2:11)

Baznīca svin: Kunga Parādīšanās svētki jeb Zvaigznes diena (6.janvāris)
Baznīca svin: Svētās ģimenes svētki (30.decembris)
30.12.2005 pl. 12:03

Dievs, kas esi katras auglības avots debesīs un virs zemes, Tēvs, kas esi Mīlestība un Dzīvība, liec, lai caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu, dzimušu no sievietes, un caur Svēto Garu, dievišķās mīlestības dāvātāju, katra ģimene uz šīs zemes kļūst par patiesu dzīvības un mīlestības svētnīcu paaudzēm, kas nemitīgi atjaunojas.

Baznīca svin: Svētās ģimenes svētki (30.decembris)
Svētais Stefans - pirmais moceklis (26. decembris)
26.12.2005 pl. 11:25
Svētais Stefans (1.gs.) piederēja vienai no pirmajām Jeruzalemes kristiešu draudzēm apustuļu laikā. Mācekļu skaitam pieaugot, septiņi no viņu vidus ar roku uzlikšanu tika apustuļu iesvētīti par diakoniem, lai palīdzētu sludināšanā, kalpošanā un žēlsirdības darbos. Starp šiem diakoniem bija arī Stefans.
Svētais Stefans -pirmais moceklis (26. decembris)
Benedikta XVI homīlija Ziemassvētku Vigīlijas Misē
26.12.2005 pl. 10:44

„Kungs man sacīja: „Tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju”. Ar šiem psalma vārdiem Baznīca sāk Ziemassvētku Vigilijas Svēto Misi, kurā svinam mūsu Pestītāja, Jēzus Kristus piedzimšanu Betlēmes stallītī. Savā laikā šis psalms tika iekļauts Jūdejas karaļu kronēšanas rituālā.

Benedikta XVI homīlija Ziemassvētku Vigīlijas Misē
Ar pacietīgu izturību jūs izglābsiet savas dzīvības
23.11.2005 pl. 12:12

Svētais Cipriāns (~200-258), Kartāgas bīskaps un moceklis

Mūsu pestīšanai mūsu Kungs un Mācītājs deva mums šo bausli: „Kas izturēs līdz galam, būs pestīts.” (Mt 10:22) … Pats fakts, ka esam kristieši, dod pamatu mūsu ticībai un mūsu cerībai. Bet, lai cerība un ticība nestu augļus, pacietīga izturība ir vajadzīga.

Ar pacietīgu izturību jūs izglābsiet savas dzīvības
Tuvojoties Jeruzalemei, Jēzus raudāja par to
17.11.2005 pl. 10:13

Origēns (ap 185 - 253), priesteris un teologs
Homīlīja par Lūkasa Evaņģēliju

Kad mūsu Kungs un Pestītājs bija netālu no Jeruzalemes, to uzlūkojis, Viņš sāka raudāt par to: „Ak, kaut saprastu arī tu šajā dienā to, kas vajadzīgs tavam mieram! Bet tagad tas ir apslēpts tavām acīm.

Tuvojoties Jeruzalemei, Jēzus raudāja par to
Svētais Gregors no Naziances (330 – 390), bīskaps, Baznīcas doktors
13.10.2005 pl. 12:21

Trešā teoloģiskā saruna

„Viņi sāka stipri uzmākties un Viņu vilināt ar daudziem jautājumiem.”

Bija laiks, kad tas cilvēks, kuru tu tagad nicini, bija pārāks par tevi; Tas, kurš tagad ir cilvēks, bija absolūti pilnīgs. Viņš bija kopš iesākuma bez jebkāda cēloņa.

Svētais Gregors no Naziances (330 – 390), bīskaps, Baznīcas doktors
Pāvests skaidro 134. psalmu
29.09.2005 pl. 11:22

Silvija Krivteža

Bībele ir liturģisko tekstu avots – teica pāvests. Apcerei piedāvātais psalms sākas ar aicinājumu slavēt Kungu. Tas attiecas uz visiem Viņa kalpiem, „kas stāv Kunga namā, mūsu Dieva pagalmos”.

Pāvests skaidro 134. psalmu
Lapas:iepriekšējā123...9101112nākamā