Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXX svētdienas Sv.Mises lasījumiem (23.oktobris)
23.10.2005 pl. 09:25

Priesteris Mārtiņš Klušs

Dienas lasījumi

Dārgie "Mieram tuvu" lasītāji, mīļotie brāļi un māsas Kristū!
Dzirdot vārdu "baušļi", pārņem pretrunīgas izjūtas. Vai šis jēdziens nesaistās ar dzīvē neīstenojamām prasībām? Vai baušļu formulējumā nav kas kaitinoši didaktisks, kas mani tiecas ierobežot, kontrolēt?

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXX svētdienas Sv.Mises lasījumiem (23.oktobris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXIX svētdienas Sv.Mises lasījumiem (16.oktobris)
16.10.2005 pl. 09:51

Priesteris Gatis Bezdelīga

Dienas lasījumi

Farizeji notur apspriedi, kā Jēzu apsūdzēt. Tie izdomā dažādus jautājumus — par lielāko bausli, par nodokļiem. Viņi ir pārliecināti, ka jebkurā gadījumā varēs Jēzu apsūdzēt, jo uzskata, ka uz šo jautājumu var būt tikai divas atbildes — "jā" vai "nē".

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXIX svētdienas Sv.Mises lasījumiem (16.oktobris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXVII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (2.oktobris)
02.10.2005 pl. 09:01

Priesteris Māris Ozoliņš

Arī svēto sargeņģeļu svētki. Dienas lasījumi

Reiz pirms Svētās Mises novēroju kādu māti, kuras dēls nevēlējās iet pie grēksūdzes. Redzēju, ka viņa mirkli apdomājās. Acīmredzot sievietei bija divas iespējas.

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXVII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (2.oktobris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika 26. svētdienas Sv.Mises lasījumiem (25.septembris)
24.09.2005 pl. 09:01

Priesteris Andrejs Kazakevičs

Dienas lasījumi: Ez 18, 25-28; Psalms 25 (24); Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32

Esiet tajā noskaņā, kas bija arī Kristū Jēzū! — apustulis Pāvils, dodot norādījumus kristīgajai dzīvei, aicina uzlūkot Jēzu.

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika 26. svētdienas Sv.Mises lasījumiem (25.septembris)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (28.augusts)
27.08.2005 pl. 20:26

Priesteris Vjačeslavs Bogdanovs

Dienas lasījumi: Jer 20, 7-9; Psalms 63 (62);  Rom 12, 1-2; Mt 16, 21-27.

Kāpēc tik asi? Kāpēc šie vārdi: "Atkāpies no Manis, Sātan!"?
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XXII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (28.augusts)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XVII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (24. jūlijs)
23.07.2005 pl. 20:08

Priesteris Edgars Cakuls

Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena. Svētki.

Cik mīļa ir Dieva svētnīca! Šie psalma vārdi atbalsojas katra cilvēka sirdī, kuram ir dārga Baznīca.

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XVII svētdienas Sv.Mises lasījumiem (24. jūlijs)
Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XVI svētdienas Evanģēlijam (17.jūlijs)
16.07.2005 pl. 09:19

Priesteris Andris Priede

Dienas lasījums: Mt 13,24 - 43.

Kā to esam ievērojuši, mūsu Pestītājs par Debesu valstības noslēpumiem labprāt stāsta līdzībās. Tā arī šodien Svēto Rakstu lasījumos Jēzus mūsu uzmanībai piedāvā mazu stāstiņu par sējēju un viņa ienaidnieku, kas abi pēc kārtas apsēj lauku, pirmais ar labības, bet otrais ar nezāļu sēklām.

Priestera komentārs parastā liturģiskā laika XVI svētdienas Evanģēlijam (17.jūlijs)
01.01.1970 pl. 03:00
01.01.1970 pl. 03:00
01.01.1970 pl. 03:00
Lapas:iepriekšējā123...444546