Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
18.01.2007 pl. 10:04

“Kurliem Viņš dod dzirdi un mēmiem – valodu!” (sal. Mk 7, 31-37).
Šogad Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību mums piedāvā divas tēmas, divus aicinājumus baznīcām un kristiešiem: lūgties un tiekties pēc kristiešu vienotības un tajā pat laikā – apvienot spēkus, lai atvieglotu cilvēku ciešanas. Šīs divas atbildīgās jomas ir savstarpēji cieši saistītas. Kā viena, tā otra skar Kristus Miesas dziedināšanu, tāpēc arī Lūgšanu nedēļas izvēlētā tēma ir dziedināšanas apraksts.

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
Eitanāzijas sākums – bērnu eitanāzija (3. daļa)
15.01.2007 pl. 17:01

Jānis Lulle

Saskaņā ar A. Hitlera personīgā ārsta, “Nacistu ārstu” lietā notiesātā dr. Karla Branta liecību, “vadonis”, baidīdamies no baznīcas pretestības, jau 1935. gadā izteicies par  eitanāzijas jautājuma risināšanu karadarbības apstākļos. [1]

Eitanāzijas sākums – bērnu eitanāzija (3. daļa)
Grečo - jaunā Betlēme
06.01.2007 pl. 12:03

Šajās svētku dienās mēs kontemplējam Betlēmē dzimušo Pastītāju. Lai labāk saprastu, kad un kur radās tradīcija gatavot Ziemassvētku notikuma atveidojumu, domās pārcelsimies uz Itālijas vidieni.

Grečo - jaunā Betlēme
Uzticība Dievam nes svētību visiem
23.12.2006 pl. 13:10

Bērna Jēzus, lielā cilvēku drauga, piedzimšana Ziemsvētkos ir miera un prieka svētki, jo pats Dievs atnācis pie saviem ļaudīm tiem sniegt glābšanu. Mums nebūtu šo jauko svētku, nebūtu Jēzus, ja Viņa Māte Marija deviņus mēnešus iepriekš nebūtu izteikusi savu „jā” vārdu Dieva iecerei dāvāt cilvēkiem Pestītāju – Jēzu Kristu.

Uzticība Dievam nes svētību visiem
Bīskapa Ā.A.Brumaņa vēlējums Kristus dzimšanas svētkos
23.12.2006 pl. 12:55

Ziemsvētki ir mūsu svētki, to varam teikt ne tikvien mēs, ticīgie kristieši. Dieva Dēls ir nācis kā Glābējs ikvienam cilvēkam. Kristus ar savām asinīm ir atpestījis visus, arī tos, kas Viņu nepazīst. Katram cilvēkam tā ir dāvana, kas pārspēj visu. Šo dāvanu atnes pats Dievs, upurēdams sevi.

Bīskapa Ā.A.Brumaņa vēlējums Kristus dzimšanas svētkos
Ar cerību kā zvanu torni
12.12.2006 pl. 09:37

Līvija Leine

Kā Adventa laikā dzīvo Liepājas katoļu draudzes? Ar kādām domām un cerībām tās sagaida Ziemassvētkus. Par to runājām ar Kurzemes bīskapu Vilhelmu Lapeli, Dienvidkurzemes dekānu, Svētā Jāzepa, Svētā Meinarda un Māras draudžu prāvestu Gati Bezdelīgu, Jēzus un Marijas Dominikāņu Misionāru klostera kopienas priori māsu Diānu un klostermāsu Mārīti.

Ar cerību kā zvanu torni
Baznīcas atdzimšana sākas Adventē
05.12.2006 pl. 08:22

Pirmā Adventes nedēļa Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas Svētās Trīsvienības draudzē ienāk ar  vienu zīmīgu pasākumu, kurš, cerams, augšup cels ne tikai draudzes, bet arī pašas baznīcas un arī Liepājas dzīvi. 5. decembrī paredzēts oficiāli dibināt Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondu.

Baznīcas atdzimšana sākas Adventē
Pāvests Benedikts XVI par Adventu
01.12.2006 pl. 09:12

Ar Adventa laika pirmās svētdienas pirmajām vesperēm mēs uzsākam jaunu liturģisko gadu. Pēc Vissvētākās Jaunavas Marijas piemēra — sekojot viņai, kura mums māca dzīvot, ticībā ieklausoties Dieva Vārdā, apstāsimies pie diviem pantiem no svētā apustuļa Pāvila Pirmās vēstules tesalonīkiešiem:

Pāvests Benedikts XVI par Adventu
Viļakā var izjust ģimenes garu
24.11.2006 pl. 09:04

Nepilnu mēnesi Viļakas Romas katoļu draudzē kalpo vikārs Rinalds Broks. Jau pirmo reizi ierodoties Viļakā, viņš guvis ļoti pozitīvus iespaidus gan par pilsētu, gan arī tās iedzīvotājiem. Iepazīstot Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu locekļus, jaunais priesteris atzīst, ka šeit var izjust ģimenes garu.

Viļakā var izjust ģimenes garu
Kas ir eitanāzija (2. daļa)?
14.11.2006 pl. 09:17

Jānis Lulle

Lai arī jautājumi, kas saistās ar eitanāziju kļūst arvien aktuālāki, liekas, ka tās būtība daudziem vēl ir neskaidra. Raksta nolūks ir noskaidrot, kādas teorijas eitanāziju dara iespējamu, kādas ir bijušas šīs prakses sekas, vai arī eitanāzijai, līdzīgi abortiem, ir psiholoģiski blakusefekti un kādi tie ir.

Kas ir eitanāzija (2. daļa)?
Lapas:iepriekšējā123...555657...636465nākamā