Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Kurp mēs ejam?
15.08.2023 pl. 21:06

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Ir klāt 15. augusts, kad visi ceļi ved uz Aglonas svētvietu, lai tur godinātu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu. Pārdomāsim šo svētku būtību un nozīmi mūsu dzīvē.
Kurp mēs ejam?
Marija – Debesu zīme
12.08.2023 pl. 08:09

Priesteris Vjačeslavs Bogdanovs

Mūs­die­nās diezgan bie­ži dzir­dam par laik­me­ta zī­mēm. Zi­nāt­nes at­klā­ju­mi, ka­tas­tro­fas, pa­re­ģo­ju­mu un pra­vie­to­ju­mu pie­pildīša­nās, briesmīgs karš, bads… Mūs­die­nu cil­vēks cen­šas to, kas no­tiek pa­sau­lē, ne ti­kai at­klāt un ap­rak­stīt, bet vis­pirms sa­prast, at­šif­rē­jot no­ti­ku­mu jē­gu un no­zī­mi at­tie­cī­bā gan uz sevi, gan uz vi­su pa­sau­li. Mēs cen­ša­mies sa­prast, kas no­tiek mūsdie­nu pa­sau­lē, ku­ra ar kat­ru die­nu kļūst ne­sa­pro­ta­mā­ka.
Marija – Debesu zīme
Kas ir atlaidas?
10.07.2023 pl. 16:11

Sagatavoja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins

Šajā rakstā vēlos atgādināt Baznīcas mācību par atlaidām jeb indulgencēm (no lat. val. indulgentia – iecietība, indulgere – piedot).
Kas ir atlaidas?
Upurēšanās - patiesu un ilgstošu attiecību atslēga
30.06.2023 pl. 08:07

pr. Maikls Renjē

Atteikties pat no mazām lietām draugu labā nav viegli, taču Baznīcas pirmie mocekļi palīdz saprast, kāpēc upurēšanās ir pūļu vērta. Piektdien mēs svinam Romas Baznīcas pirmo mocekļu, to vīriešu un sieviešu, svētkus, kuri ticības dēļ zaudēja dzīvību kristiešu vajāšanas laikā imperatora Nero vadībā.

Upurēšanās- patiesu un ilgstošu attiecību atslēga
Ceļš uz nobrieduša vīrieša identitāti
21.06.2023 pl. 08:12

No poļu val. tulkojis
Liepājas bīskaps Viktors Stulpins

Turpinām publicēt fragmentus no priestera Mareka Dzevecka (Marek Dziewiecki) grāmatas  “Viņa, viņš un mīlestība” (“Ona, on i miłość”), tuvāk pievēršoties vīrieša identitātes jautājumiem.
Ceļš uz nobrieduša vīrieša identitāti
Dzīvosim Svētajā Garā!
27.05.2023 pl. 16:09

Priesteris Andris Ševels MIC,
Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Lai gan ikviens cilvēks vēlas būt labs, mīlestības, prieka, miera, lēnprātības pilns, viņš to nespēj panākt vien paša spēkiem. Šādus augļus var dot tikai Svētais Gars. Gara augļi nav tikai mūsu pašu pūliņu un darba rezultāts, kas saistīts ar mūsu stingro raksturu vai gribasspēku, bet gan Svētā Gara darbības augļi. Tie ir garīgās atdzimšanas jeb nedalītas sirds un pārveidota domāšanas veida augļi.
Dzīvosim Svētajā Garā!
Sieviete – harmonija, poēzija, skaistums
12.05.2023 pl. 08:05
Mīļie lasītāji, katru gadu maija otrajā svētdienā mēs Latvijā svinam Mātes dienu. Tādēļ pārdomāsim par sievietes-mātes brīnišķīgo aicinājumu. Mēģināsim rast atbildi uz jautājumu: “Kad sieviete jutīsies laimīga ģimenē?” Reiz es dzirdēju skaistu domu, ka sieviete ir radīta, lai nestu pasaulē mīlestību un harmoniju. Tādēļ arī sievas aicinājums ir būt ģimenes sirdij, tās pavarda sargātājai.
Sieviete – harmonija, poēzija, skaistums
Vīrieša identitāte
08.05.2023 pl. 08:06
Lai arī daudziem no mums nav grūtības sadzīvot ar savu identitāti, tomēr pasaulē un arī Latvijā sastopamies ar cilvēkiem, kam tas nav pašsaprotami. Grūtības piedzīvo pusaudži, kuri nobriestot meklē savu identitāti, un tas droši vien ir tādēļ, ka trūkst labu piemēru. Trūkst stabilitātes, stipru ģimeņu, un ir vēl daudz citu iemeslu, kas satrauktajiem prātiem liek uzdot jautājumus, uz kuriem ne vienmēr atrodamas atbildes. Turpinot iesākto tēmu par dzimumidentitāti, piedāvājam fragmentus no priestera Mareka Dzevecka (Marek Dziewiecki) grāmatas “Viņa, viņš un mīlestība” (“Ona, on i miłość”).
Vīrieša identitāte
Kā dzimst Lieldienu ticība?
08.04.2023 pl. 16:21
Lieldienas ir kristiešu vislielākie svētki. Tos svinēdami, mēs stiprinām savu ticību, kas piešķir jēgu visam, ko darām. Lieldienu liturģijā tiek sludināta patiesība par Kristus augšāmcelšanos, jo, svētā Pāvila vārdiem runājot: “Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu ticība” (1 Kor 15,17). Šajā rakstā pārdomāsim, kā rodas ticība Jēzum Kristum, kurš ir augšāmcēlies un dzīvo, lai mums dotu jaunu spēku un cerību.
Kā dzimst Lieldienu ticība?
Lielās nedēļas noslēpums un zīmes
04.04.2023 pl. 14:02

Deivids Lemārs (David La Mar)

"Kāpēc šī nakts atšķiras no visām pārējām naktīm?" šo jautājumu uzdod Pesach Haggadah jeb jūdu pashas mielasta laikā pats jaunākais pie galda, kurš māk runāt un spēj uzdot jautājumus. Kristieši uzdod līdzīgu jautājumu par Lielo nedēļu: “Kāpēc šī nedēļa atšķiras no visām pārējām nedēļām?"
Lielās nedēļas noslēpums un zīmes
Lapas:iepriekšējā12345...636465nākamā