Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Aktuāli  Lielais gavēnis

Lielais gavēnis

Šeit Tu atradīsi Lielajam gavēnim atbilstošus aktuālākos rakstus, pāvestu vēstījumus un Baznīcas mācību, lai labāk varētu izprast un izdzīvot šo žēlastības laiku.

15.02.2024 - Gavēnis – mūsu garīgais ceļojums (Pr. Andris Ševels)

22.02.2023 - Labvēlīgais gavēņa laiks (Pr. Sergejs Ivanovs OP)

03.03.2022 - Lūk, tagad ir labvēlīgs laiks, lūk, tagad ir pestīšanas diena! (pr. Edijs Silevičs)

16.02.2021 - Pelnu trešdiena: Gandarīšanas liturģija arī mājas apstākļos (bīskp. Viktors Stulpins)

01.09.2020 - Vissvarīgākās minūtes dienā (Pr. Andris Ševels MIC)

26.02.2020 - Garīgās izaugsmes laiks (Pr. Andris Ševels MIC)

12.08.2019 - Kā aiziet pie grēksūdzes, ja neesi to darījis gadiem ilgi

06.03.2019 - Plosiet savas sirdis, nevis savas drēbes (Joēla 2, 13) (Pr. Kristaps Oliņš)

20.03.2019 - Lepnības briesmas un pazemības spēks (Pr. Viljams Keisijs)

16.04.2019 - Lielās nedēļas noslēpums un zīmes

24.02.2018 - Kāpēc kristietim nav jāpiemērojas pasaulei? (t. Ranjero Kantalamessa)

15.02.2018 - Pāvesta ieteikumi Lielajā gavēnī: apstāties, skatīties, atgriezties

04.03.2017 - Pāvests: vai var savienot gavēšanu ar netaisnu rīcību – aplokšņu algu u.tml.?

02.03.2017 - Paklausība - gavēņa esence (Pr. Edijs Silevičs)

02.03.2015 - Lielā gavēņa laikā mācīsimies netiesāt un piedot citiem (Ziņas no Vatikāna)

25.02.2015 - Īsts gavēnis ir nevis ārējs, bet tāds, kas nāk no sirds (Ziņas no Vatikāna)

20.03.2014 - Gavēņa pārdomas: Dusmas (kard. Tomašs Špidliks SJ)

13.03.2014 - Gavēņa pārdomas: Lūgumu lūgšana (kard. Tomašs Špidliks SJ)

07.03.2014 - Gavēņa pārdomas: Negausības apvaldīšana (kard. Tomašs Špidliks SJ)

07.03.2013 - Sātans rada haosu (Pr. Jaceks Salijs OP)

15.02.2013 - Dievam patīkams gavēnis (Pr. Jaceks Salijs OP)

13.02.2013 - Pelnu trešdiena (Pr. Jaceks Salijs OP)

15.02.2013 - Benedikts XVI: Lielais gavēnis ir pestīšanas laiks, ko nedrīkstam izniekot (Ziņas no Vatikāna)

25.02.2012 - Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis? (Pāvests Benedikts XVI)

24.02.2012 - Lielais gavēnis – iekšējās atjaunotnes laiks (Ziņas no Vatikāna)

20.02.2012 - Par gavēšanu un atturību no gaļas ēdieniem (Priesteris Oskars Jabloņskis OP)

08.02.2012 - Prezentēts Benedikta XVI vēstījums 2012. gada Lielajā gavēnī (Ziņas no Vatikāna)

20.07.2011 - Reliģiskā krīze (Raksti)

19.04.2011 - Kā labāk izdzīvot Grēksūdzes sakramentu? (Priesteris Andris Marija Jerumanis)

06.04.2011 - Benedikts XVI aicina ticīgos stiprināt uzticību kristības žēlastībai (Ziņas no Vatikāna)

02.04.2011 - R. Kantalamessa: ticība Dieva mīlestībai izmaina dzīvi (Ziņas no Vatikāna)

28.03.2011 - Benedikts XVI: Izlīgšanas sakraments – ticības, cerības un mīlestības skola (Ziņas no Vatikāna)

25.03.2011 - Nuncijs Luidži Bonaci: Lielais Gavēnis - ceļojums pretī Lieldienām (Raksti)

15.03.2011 - Par kārdinājumu un nepilnīgu apsēstību (Priesteris Marcins Vozņaks)

09.03.2011 - Benedikta XVI katehēze par Lielā gavēņa nozīmi (Ziņas no Vatikāna)

17.03.2010 - Pāvesta pārdomas par žēlsirdīgo Tēvu (Ziņas no Vatikāna)

17.03.2009 - Grēksūdze nav grēku legalizēšana (Marcins Vozņaks)

03.03.2009 - Laiks noņemt maskas (Priesteris Andris Ševels MIC)

12.06.2008 - Svētums (Pr. Pauls Kļaviņš, Dr. Theol.)

21.05.2008 - Sirdsapziņas audzināšana (3) (Jezuītu tēvs Jāzeps Augustīns)

29.03.2008 - Sirdsapziņas audzināšana (2) (Jezuītu tēvs Jāzeps Augustīns)

14.02.2008 - Sirdsapziņas audzināšana (1) (Jezuītu tēvs Jāzeps Augustīns)

20.02.2005 - „Gavēšana, kāda Man patīk ...” (Is 5:8) (Priesteris dr. Andris Marija Jerumanis)


Baušļu skaidrojumi
(Rakstu autors: dominikāņu tēvs Jaceks Salijs OP)

Vispārīgi par Dieva baušļiem

Patiesais Dievs ir 'greizsirdīgs' Dievs

Galvenais elkdievības cēlonis – neticība Dieva mīlestībai

2. bauslis – tev nebūs Dieva vārdu nelietīgi valkāt

3. bauslis – tev būs svēto dienu svētīt

4. bauslis – tev būs godāt savu tēvu un māti

5. bauslis - tev nebūs nokaut

5. bauslis - tev nebūs nokaut (II)

6. bauslis – tev nebūs laulību pārkāpt

8. bauslis – tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko (I)

8. bauslis - tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko (II)

9. bauslis – tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu

10. bauslis – tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākam

10. bauslis – tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākam (II)


Vēstījumi

12.02.2024 - Caur tuksnesi Dievs mūs ved uz brīvību - pāvesta vēstījums 2024. gada Lielā gavēņa laikam

20.02.2023 - Pāvesta vēstījums 2023. gada Lielajam gavēnim: Gavēņa askēze, sinodālais ceļš

24.02.2022 - Pāvesta Franciska vēstījums Lielā gavēņa laikam 2022. gadā

12.02.2021 - "Lūk, mēs aizejam uz Jeruzalemi" (Mt 20, 18). Gavēnis: laiks, lai atjaunotu ticību, cerību un mīlestību - pāvesta Franciska vēstījums Lielajā gavēnī

26.02.2020 - "Kristus vietā mēs jūs lūdzam: samierinieties ar Dievu!" (2Kor 5,20) - pāvesta Franciska vēstījums Lielajā gavēnī

12.02.2018 - "Tā kā vairosies netaisnības, daudzos izdzisīs mīlestība" (Mt 24, 12) - pāvesta Franciska vēstījums Lielajā gavēnī 2018

01.03.2017 - "Vārds ir dāvana. Otrs cilvēks ir dāvana" - Pāvesta Franciska vēstījums 2017. gada Lielajā gavēnī

10.02.2016 - Pāvesta Franciska vēstījums 2016. gada Lielajā gavēnī

18.02.2015 - Pāvesta Franciska vēstījums 2015. gada Lielajā gavēnī: Stipriniet savas sirdis (Jk 5, 8)

04.03.2014 - Pāvesta Franciska vēstījums 2014. gada Lielajā gavēnī

11.02.2013 - Benedikta XVI vēstījums Lielajā gavēnī

09.03.2011 - "Ar Kristu esat apbedīti Kristībā, ar viņu esat arī augšāmcelti" (sal. Kol 2,12) - Benedikta XVI vēstījums Lielajā gavēnī.

15.02.2010 - Dieva taisnīgums ir atklājies caur ticību uz Jēzu Kristu (sal. Rom 3,21-22) - Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Lielajā gavēnī.

25.02.2009 - Svētā Tēva Benedikta XVI vēstījums 2009.gada Lielajā Gavēnī

06.02.2008 - „Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, būdams bagāts, jūsu dēļ kļuvis nabags, lai Viņa nabadzībā jūs kļūtu bagāti" (2Kor 8,9) Viņa Svētības Pāvesta Benedikta XVI Gavēņa laika vēstījums 2008. gadam

22.02.2007 - “Tie uzlūkos Viņu, ko tie bija caurdūruši.” (Jņ 19,37) Viņa Svētības pāvesta Benedikta XVI Vēstījums 2007. gada Gavēņa laikam

27.02.2006 - “Bet, redzot ļaudis, Viņam kļuva to žēl” (Mt 9:36) Viņa Svētības Benedikta XVI vēstījums 2006. gada Gavēnim

28.01.2005 - Jāņa Pāvila II vēstījums 2005. gada gavēnim